Biodiversitet for børn

Hvad er
biodiversitet?

Biodiversitet, det er natur med mange forskellige arter. Mange forskellige dyr og insekter og eller mange forskellige planter, svampe og blomster. Mange arter og varieret natur styrker naturens levevilkår og dermed også vores.

Biodiversitet i børnehøjde

Her på siden kommer vi med gode ideér til at bringe biodiversitet ned i børnehøjde. Det gør vi ved at inddrage børnene i aktiviteter omkring det at skabe en mere vild have.

Naturaktiviteter for børn med klimamonstre
Vild natur med små klimamonstre

Hvorfor er
biodiversitet vigtig?

Fordi naturen er vigtig for mennesker. Når naturen har det godt og trives, så kan vi mennesker også have det godt og blandt andet få fantastisk mad fra naturen. Når biodiversiteten er høj er naturen mere modstandsdygtig overfor diverse påvirkninger.

Hvordan kan vi
sammen med børn
hjælpe biodiversiteten?

Der er mange sjove måder at hjælpe naturen til en større biodiversitet. At skabe vild natur i haven kan være en god måde at involvere børnene i havearbejdet. Du kan eksempelvis lave lege eller konkurrencer.

Grenbunker og kvashegn

Godt fordi:
Det giver levesteder til forskellige små dyr, fugle og insekter. Skaber læ og skygge, som andre typer planter og svampe foretrækker.

Sådan gør du:
Lad ikke afskårne grene og pinde gå til spilde ved at fjerne dem fra haven. Saml dem i stedet for i bunker eller brug dem til at lave et vildt hegn af. Sæt større grene i jorden og læg så små pinde og grene mellem. Med tiden får du et flot, vildt læhegn.

Med børn er det sjovt:
Hvem finder den længste gren?
Et godt nyt sted til, når man skal lege gemmeleg.
Brug pindene til at lave en labyrint i haven, inden I lægger dem i en bunke.

Kvashegn i haven sjov med børn
Byg stenbunker i haven

Stenbunker

Godt fordi:
Det giver mulighed for gode skjulesteder for mindre dyr og vilde bier.

Sådan gør du:
Saml sten i bunker, gerne på et solrigt sted, så kan stenene opsamle varme til fordel for krybdyr og padder.

Med børn er det sjovt:
Stabl stenene, så de danner en sej formation.
Læg større sten med lidt afstand, som en form for “jorden er giftig”-bane.

Lad døde træer ligge

Godt fordi:
Det døde træ bliver føde for blandt andet larver, orme, bænkebidere og svampe. De mange smådyr, som lever af det døde træ, tiltrækker så andre dyr i fødekæden som spiser dem. Det kan være diverse fugle og pindsvin.

Træer som er døde og fyldt med huller bliver også bosted for blandt andet vilde bier og andre insekter.

Sådan gør du:
Lad gamle træer stå så længe som muligt, hvis de udgør en fare for at vælte, så kan du naturligvis godt hjælpe dem på vej ved at hive dem ned. Skærer du træerne ned, kan du med fordel lade stubben stå.

Med børn er det sjovt:
Det er superinteressant at undersøge alle de små væsner, som flytter ind i et dødt træ.
Hvis man har fældet træer kan man arrangere dem til en sej gå på line bane.

Dødt træ godt for biodiversitet og sjovt for børn
Frugttrær og bærbuske

Buske & træer

Godt fordi:
Træer og buske er gode til at tiltrække biller, fugle, sommerfugle og bier til haven. Jo flere forskellige typer, desto bedre, da nogle dyr er mere kræsne end andre.

Sådan gør du:
Plant varierede sorter af danske træer og buske. Det er en god idé at have flere forskellige bærbuske og frugttræer. Fordelen ved frugttræer og bærbuske er, at blomsterne er gode for bier og sommerfugle, mens bær og frugter er gode for biller og fugle.

Med børn er det sjovt:
Det er sjov og lækkert for børnene at have frugt og bær fra træerne at spise af. Det er supersjovt at have nogle gode klatretræer.
At få flere steder at gemme sig i dåseskjul.
Og så har du altid et lager af pinde og kviste til at lege med.

Få vand i haven

Godt fordi:
Ligesom vand er vigtigt for mennesker, så er det også vigtigt for dyr og insekter. Men de færreste dyr kan tænde for en vandhane, ;P derfor må vi hjælpe dem med et lille vandbad eller et vandhul.

Sådan gør du:
Det nemmeste er et lille vandbad i en tallerken eller skål. Det er vigtigt at vandet ikke er for dybt, så dyr kan falde i det. Og så er det også vigtigt at holde vandet rent og fylde op i tørre perioder. Ønsker man et mere avanceret vandhul eller bassin kan du få tips her.

Med børn er det sjovt:
At se på de dyr, som kommer for at få vand.
Og i de varme perioder er det sjovt at fylde vandet op i forbindelse med en lille vandkamp. 😀

Vandhul til dyr i haven
Vilde blomster i haven med børn

Plant blomster, mange blomster

Godt fordi:
I blomster er der nektar, som er føde for mange insekter, bier og sommerfugle. Og når insekterne suger nektar, spreder de på samme tid pollen, som gør at blomsterne kan blive befrugtede og danne frø og frugt. På den måde hjælper insekterne også blomster, som bliver til mad for os mennesker, for eksempel æbler, jordbær og blommer.

Sådan gør du:
Du kan starte med at gøre ingenting. 😀 Lad nogle områder få lov til at gro og være vilde. En mere vild have er en nem måde at komme i gang med at få flere blomster.
Så kan du selv så nogle blomster, det kan også være vilde blomster, men det er vigtigt at vælge nogle danske og nektarrige arter. Se mere her om gode blomster til sommerfugle.

Med børn er det sjovt:
At kigge på de mange forskellige farver og lave blomsterdekorationer.
Det er meget sjovere, at gå på insektjagt eller insektbingo, fordi blomsterne tiltrækker flere insekter.
De mange forskellige farve kan også bruges til at lave naturligt kunst med.
Lav et spil kryds og bolle med to forskellige farver blomster.

Flere gode råd og sjove aktiviteter på vej

Bærbuske og frugttræer
Byg fuglehuse med børn

Hold øje med vores side

Hold godt øje med siden, da vi løbende vil lægge nye aktiviteter op.

Følg os på instagram @smaa_klimamonstre, hvor vi også fortæller, når vi har lagt en ny aktivitet op.